Friday, March 8, 2013

Utdrag från fukthandboken av Lars Erik Nevander och Bengt Elmarsson

 Only in Swedish, its about tin / sheet (van thinking) and moisture / humidity. How to isolate and so on.
Boken jag tänkte skriva några radom heter:
Fukt handbok, Praktik och Teori
Av Lars Erik Nevander och Bengt Elmarsson
Det här är en mycket bra bok för dig som är intresserad av husbyggeri och fukthantering. Själv läser jag den i samband med en kurs på Gävles högskola som handlar om byggnadsteknik i fastighetsbyggnader osv.
Nedan några klipp från boken. Framförallt eftersom jag är nyfiken på fuktproblematiken runt plåt (som är materialet i en skåpbil som ska isoleras). (Tredje utgåvan, Fjärde tryckningen)

//s43

”Ett hål eller annan defekt i en ångspärr har relativt liten betydelse ifråga om diffusionen men kan ha mycket stor betydelse för lufttätheten och därmed för fuktkonvektionen.
Ångspärrar placeras på den varma sidan om värmeisoleringen. Ångtäta material som ligger på den kalla sidan, t ex taktäckningar, kan i stället ge anledning till kondens och innebär i regel en komplikation av konstruktionen.”

//s138
”Plåten monteras mot läkt av trä eller metall och fästs med skruv eller nit vanligtvis med tätningsbricka.”

”Plåtbeklädnad utförs alltid med en ventilerad luftspalt bakom plåten.”
//s139//
”En plåt är ångtät och för att förhindra kondensation och anriktning av fukt används alltid en ventilerad luftspalt innanför plåten.”
Råd
·         Luftspalter bakom plåtbeklädnader ventileras.
·         Eventuellt inträngande vatten skall kunna dräneras ut.
·         Material i fästdon och garneringar väljs så att korrosion förhindras.”

//s151 //
”Isolerade plåtväggar används huvudsakligen i uppvärmda industribyggnader. Väggarna utförs oftast med profilerade plåtar som fästs på reglar av plåtprofiler. Väggarna isoleras med mineralull med ångspärr på insidan och vindskydd på utsidan //(innanför yttre plåten enligt figur)//, enligt figur 32.19. För att inte få genomgående köldbrygga vid plåtreglarna används korsande reglar eller speciella distansreglar med låg värmegenomgång.”
//lite längre ner samma sida //
”Plastfolien i väggen skall anslutas till plastfolien i taket med ordentligt överlapp för att klara ev övertryck på grund av termisk drivkraft.

Fukthandboken, en bild från boken. Plåtväggar

Isolera plåt, plåtfasader med ThermoReflex / Reflectix
En skärmdump om ThermoReflekt från:
http://www.wiedland.se/thr/Egna funderingar på att isolera en skåpbil eller en båt ter sig som följer
Plåt / vindskydd alternativt läkt (för att skapa en luftspalt) /Reflectix alt. ThermoReflect isolering, , eller XPS (som i sig är en rätt bra ångspärr)/ plus ev. en ångspärr / och sen någon tunn träskiva alternativt någon annan lämplig beklädnad.
Läs mer om ThermoReflekt här:

No comments:

Post a Comment